Offshore rist

Offshore rist
  • Kraftig rist for værharde forhold
  • Ramme er utført av 3 mm gods.
  • Blader er utført av 1,5 mm gods
  • Standard flens på 54 mm
  • Ristedybde er på 80 mm
  • Rammen er helsveiset.
  • Leveres med netting med 12 mm masker.
  • Leveres i moduler på 50 mm i bredde og høyde.