Spiroluke

Spiroluke
  • Luken er utført i 1,25 mm galvanisert stål.
  • Innvendig låseskinne av 2 mm galvanisert stål.
  • Låseratt med 8 mm skrue, og fjær for enkel montering i spiro.
  • Leveres med gummitetning. (EPDM)
  • Lages i spirodimensjoner fra Ø-100 til Ø-800.
  • Kan leveres i andre materialer.
  • Kan leveres lakkert.