Kro-X®

Kro-X®
Fordeler ved bruk av Kro-X®:
  • Sparer takhøyde på nybygg.
  • Øker takhøyden på rehabilitering.
  • Slipper undergående kanalkrysninger.
  • Enklere kanalmontasje.
  • Ideelt for bygg med lav takhøyde.
  • Store innsparinger for offshore.
  • Ideelt for bygg med åpen himling.