Kro automatiske sjalusi

Kro automatiske sjalusi
  • Heltrukne aluminiumsprofiler (sjøvannbestandig)
  • Leveres med silikonlist mellom bladene.
  • Produseres i moduler opptil 1000x1000 mm
  • Dybde er lik 59 mm
  • Leveres i moduler på 50 mm i bredde og høyde.